Zjonizowana woda alkaliczna w różnych źródłach może być nazywa wodą zredukowaną, wodą elektrolityczną, wodą bogatą w wodór itd. Wszystkie poniższe artykuły pobrane zostały z różnych wolno dostępnych źródeł.

1.

Efektywność wody oksydacyjnej w deaktywacji E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes

Kilka zdań z artykułu

Badany był wpływ wody oksydacyjnej w deaktywacji bakterii E-coli O157:H7, Salmonella anteritidis i Listeria monocytogenes. Dane bakterie są najczęściej rozprzestrzeniające się z pokarmem bakterie w USA. Były znajdowane wielu pokarmach. Drób, jajka, mięso, mleko, owoce i warzywa były nośnikami jednej albo więcej odmian tych bakterii i były przyczyną wybuchu chorób. Program redukcji patogenów rekomenduje dezynfekcję jako efektywny sposób redukcji patogenów w pokarmie. Badania przeprowadzone w japonii wykazały że elektrolityczna woda oksydacyjna z niskim zawarciem soli wykazuje mocne właściwości bakteriobójcze i wirusobójcze…

Wyniki w skrócie

Rezultaty wykazały, że woda oksydacyjna jest bardzo efektywna w zabijaniu E-coli O157:H7, S. enteritidis i L. monocytogenes, pokazując potencjalną możliwość użycia w odkażaniu pokarmów i pojemników.

2.

Elektrolityczna woda redukowana (Zjonizowana woda alkaliczna) podczas dializy naprawia uszkodzenia komórek T u pacjentów na końcowych stadiach chorób nerek z przewlekłą hemodializą.

Kilka zdań z pracy

Uszkodzenia komórek T z powodu stresu oksydacyjnego na ostatnich stadiach chorób nerek poddawanych prowadzą do zwiększonej apoptozy T komórek i zmiany markerów powierzchniowych Th1/Th2…

Antyoksydacyjna woda zredukowana była używana podczas dializy dla pacjentów na ostatnich stadiach chorób nerek dla zmniejszenia apoptozy wyzywanej stresem oksydacyjnym…

Wyniki w skrócie

Przez rok używana zjonizowana woda alkaliczna efektywnie łagodziła apoptozę komórek T, zmieniała markery powierzchniowe i komórkowy cytokin u pacjentów.

3.

Efektywność elektrolizowanej wody oksydacyjnej przy nawilżaniu podczas oparzeń

Kilka zdań z pracy

Większe oparzenia mogą prowadzić do zakażenia ogólnego, nawet jeżeli są dobrze opatrywane. Duża ilość mediatorów chemicznych jest zadziałana w biologiczną odpowiedź na oparzenie ale poziom tych mediatorów nie jest wysoki przy ostrych oparzeniach. Im większe oparzenie, tym większa możliwość infekcji. Elektrolizowana woda elektrolityczna jest wytwarzana obok anody z wody zawierającej sól. Elektrolityczna woda oksydacyjna posiada wysoki poziom potencjału utleniania redukcji i wysoką ilość rozposzczonego chloru tlenu, funkcjonuje jako środek bakteriobójczy i jest używana w klinikach w leczeniu różnego typu infekcji, dla mycia i dezynfekcji urządzeń hemodializy. Podczas badań ze szczurami sprawdziliśmy czy woda oksydacyjna posiada funkcje bakteriobójcze podczas oparzeń na infekcję P. aeruginosa.

Wyniki w skrócie

Żeby bakterie mogły żyć i rozmnażać się potrzebują pewnych warunków. W wodzie oksydacyjnej niektóre parametry wychodzą poza granice warunków odpowiednich do życia bakterii, to daje efekt bakteriobójczy. Także roztwór jest kwaśny co daje dodatkowy efekt bakteriobójczy. Wydaje się, że wszystkie parametry wody oksydacyjnej współdziałają w niszczeniu bakterii. Więcej: zauważyliśmy że roztwór elektrolityczny traci swój potencjał elektrolityczny i właściwości bakteriobójcze przy kontakcie z wielokomórkową materią organiczną, i zamienia się w zwykłą wodę bez żadnych dodatkowych funkcji. Zjonizowana woda elektrolityczna nie daje długotrwałego efektu więc rana musi być ciągle nawilżana odpowiednią ilością roztworu.

4.

Porównanie bakteriobójczych właściwości elektrolitycznej wody kwaśnej ze słabego  i mocnego roztworu soli kuchennej

Kilka zdań z pracy

W latach 1990-tych, elektrolityczne roztwory soli kuchennej były badane na możliwość klinicznego użycia. Są możliwe 2 typy takiego roztworu: z dużą i małą koncentracją soli.

Wyniki

Doszliśmy do wniosku, że większa koncentracja soli kuchennej w początkowym roztworze daje mocniejsze efekty bakteriobójcze. Jednak woda kwaśna wytworzona ze słabego roztworu soli także jest potencjalnie efektywnym środkiem dezynfekującym.

5.

Efektywność antyoksydacyjna wody bogatej w wodór na pacjentów z potencjalnym zespołem metabolicznym – otwarte badanie pilotażowe.

Kilka zdań z pracy

Zespół metaboliczny wykazuje się konstelacją zaburzeń metabolicznych i antropometrycznych, w które wchodzi zbytnia waga, hiperglikemia, nadciśnienie… Nadmierna ilość wolnych rodników i innych form reaktywnego tlenu wywołuje stres oksydacyjny… Najnowsze badania wykazały że stres oksydacyjny jest patogenezą zespołu metanolicznego… Wyjawiono że wodór ma terapeutyczne właściwości antyoksydacyjne poprzez sesktywne niszczenie cytotoksycznych reaktywnych form tlenu w tkankach…

Wyniki w skrócie

Woda bogata wodorem pokazuje potencjalnie nową terapeutyczną i prewencyjną strategię w leczeniu zespołu metabolicznego.

6.

Elektrolityczna nasycona wodorem woda używana do picia daje efekty antyoksydacyjne: Badania pokarmowe ze szczurami.

Kilka zdań z artykułu

Było badane kilka identycznych grup samców szczurów.  Otrzymywały jednakowy pokarm i różną wodę.

Wyniki w skrócie

W końcu badania zauważono, że koncentracja 8-OHdG w moczy szczurów pijących wodę bogatą w wodór jest znacznie jest znacznie mniejsza. Z tych obserwacji można ustalić, że używanie wody bogatej w wodór zmniejsza stres oksydacyjny. Dla dokładniejszych wyników potrzebne są dodatkowe badania.

7.

Eksperymentalne potwierdzenie ochronnego efektu wody bogatej w wodór przeciw neurotoksyczności wywołanej cysplatyną u szczurów, używając dynamicznego zwiększenia kontrastu CT.

Kilka zdań z artykułu

Naszym celem było zmierzyć ochronny mechanizm wody bogatej w wodór przeciw neurotoksyczności wywołanej cystoplatyną u szczurów, używając dynamicznego zwiększenia kontrastu CT. Szczury były podzielone na grupy, z których jedna miała dostęp do wody bogatej w wodór.

Wyniki

Tym studium potwierdziliśmy, że woda bogata w wodór daje efekty ochronne przeciw neurotoksyczności wywołanej cystoplatyną.

8.

Przeciwnowotworowa aktywność srebra koloidalnego na nowotworowe komórki ludzkich piersi MCF-7

Kilka zdań z artykułu

Srebro koloidalne było używane jako środek bakteriobójczy i dezynfektant. Jest jednak mało informacji o jego przeciwnowotworowym potencjale.  Celem tego studium było ustalenie, czy srebro koloidalne ma działanie cytotoksyczne nowotworowe komórki ludzkich piersi MCF-7 i mechanizm umierania tych komórek.

Wyniki

Ustalono że srebro ma efekt cytotoksyczny zależny od dozy, poprzez indukcję apoptozy…  Wyniki te wskazują że srebro może być potencjalnym alternatywnym faktorem w leczeniu raka piersi.

9.

Efekty przeciwutleniające wody zredukowanej wytworzonej podczas elektrolizy z roztworu soli kuchennej

Kilka zdań z artykułu

Witaminy, antyoksydanty i enzymy… są uważane za niszczycieli reaktywnych form tlenu, w tym wolnych rodników… Ujawniono że H2 otrzymywany w wodzie podczas elektrolizy różni się od zwykłego przepuszczania tego gazu przez wodę…  przeciwutleniające efekty w wodzie zredukowanej wody są z powodu rozpuszczonego wodoru.

Wyniki

Zredukowana woda, a raczej rozpuszczony w niej aktywny wodór wykazał mocne właściwości niszcząc rodniki wodorotlenowe.

10.

Ochronny mechanizm zredukowanej wody przeciw uszkodzeniom Beta-komórek wywołanym alloksanem: Niszczący efekt przeciw reaktywnym formom tlenu.

Kilka zdań z artykułu.

Reaktywne formy tlenu wywołują nieodwracalne uszkodzenia dla biologicznych makromolekuł wywołując wiele chorób. Elektrolityczna woda zredukowana, tak samo jak naturalne lecznicze wody redukowane, może poprawiać stan przy wielu chorobach, może chronić beta komórki w trzustce…

Wyniki

Zredukowana woda tak samo jak naturalne lecznicze wody redukowane, będące antyoksydantami może niszczyć komórkowe reaktywne formy tlenu w trzustce w Beta komórkach… woda zredukowana może znacznie zwiększyć poziom ATP i wydzielanie insuliny.

11.

Mechanizm mocnego efektu przeciwutleniającego zredukowanej wody w procesie elektrolizy przeciw rodnikom superoksydu.

Kilka zdań z artykułu

Zauważyliśmy mocny efekt antyoksydacyjny u zredukowanej wody elektrolitycznej. Zredukowana woda wytworzona z roztworu soli nie miała takiego efektu. Przypuściliśmy, że tak jest z powody jonów w wodzie elektrolitycznej…

Wyniki

Zwiększenie się dysmutazy rodników superoksydu może być objaśnione zmianami w jonach w wodzie zredukowanej.

12.

Bakteriobójcze właściwości zjonizowanej wody kwasowej w stomatologii

Kilka zdań z artykułu

W USA zostało wydane wiele studiów o niszczeniu bakterii w wodzie używanej w stomatologii. W Japonii po prostu nie ma tego problemu.  Od niedawna zaczęto w stomatologii i medycynie używać zjonizowanej wody kwaśnej. W tym studium objaśnimy efektywność wody kwaśnej na niszczenie bakterii w stomatologii.

Wyniki w skrócie

Studium te potwierdziło, że woda kwaśna może być używana jako środek przeciw skażeniom bakteryjnym w stomatologii.

13.

Bakteriobójcza efektywność obojętnej wody elektrolitycznej na bakterie w infekowanych kanałach korzeniowych.

Kilka zdań z artykułu

Studium te zostało wykonane chcąc określić zależność pH, ORP, i ilość chloru w wodzie zjonizowanej od czasu, i ocenić efektywność takiej wody przeciw bakteriom w infekowanych kanałach korzeniowych.

Wyniki w skrócie

pH i ORP prawie się nie zmieniało, jeżeli wodę trzymano w ciemnych zamkniętych naczyniach, zmniejszała się jednak ilość chloru. Woda elektrolityczna wykazała efekt hamowania wzrostu przeciw bakteriom.

14.

Spożywanie wody bogatej w wodór chroni przed miażdżycą u myszy z wyłączonym genem apolipoproteiny E.

Kilka zdań z artykułu

Stres oksydacyjny jest zadziałany podczas miażdżycy; tym niemniej większość klinicznych badań z dietetycznymi antyoksydantami nie pokazały zauważalnych wyników podczas chorób miażdżycy. Udowodniliśmy, że wodór działa jak efektywny przeciwutleniacz w zmniejszaniu stresu oksydacyjnego. Wodór działa jak przeciwutleniacz leczniczy, wyborowo zmniejszając cytotoksyczne rodniki. W tym studium sprawdzamy, czy woda z rozpuszczonym wodorem w ilości et libitum chroni przed miażdżycą myszy  z wyłączonym genem apolipoproteiny E.  Myszy piły taką wodę przez okres od 2 do 6 miesięcy.

Wyniki w skrócie

Zostało naukowo ustalone, że woda bogata w wodór ma duży potencjał chroniąc przed miażdżycą.

15.

Spożywanie wodoru w formie molekularnej chroni przed uszkodzeniami wywoływanymi w zadaniach zależnych od Hipokampu przy ciągłym fizycznym poskramianiu u myszy

Kilka zdań z artykułu

Zauważyliśmy, że wodór działa jak efektywny przeciwutleniacz dzięki szybkiej dyfuzji gazu. Jak tylko woda bogata w wodór dostawała się do żołądka myszy, wodór był także notowany w ilości kilku mikroM we krwi. Gaz wodorowy nie jest odpowiedni do ciągłego używania, więc badaliśmy myszy pijące wodę wodorową ad libitum zamiast dawać im dyszeć wodorem, zapobiegając rozpoznawalnym uszkodzeniom dzięki zmniejszaniu stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny powodowany poskramianiem fizycznym myszy zwiększał poziom markerów oksydacyjnych w mózgu, działał negatywnie na możliwość do nauki i wydolność pamięci. U myszy zażywających wodę z wodorem zwiększanie się markerów oksydacyjnych było tłumione tym samym zmniejszając uszkodzenia oksydacyjne. To potwierdzono robiąc badania trzema metodami.

Wyniki w skrócie

Woda bogata w wodór efektywnie przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu w mózgu. Zmniejsza wpływ stresu na możliwość nauki i zapamiętywanie. Widzimy możliwości użycia wody bogatej w wodór w celach zapobiegawczych przy problemach z poznawaniem i innych zaburzeniach neuronalnych.

16.

Elektrolityczna redukowana woda zwiększa odporność na stres od środowiska

Kilka zdań z artykułu

Podczas elektrolizy wody wytwarzana jest woda redukująca obok katody i woda utleniająca obok anody. Elektolityczna woda zredukowana ma wysoki potencjał utleniania redukcji. Redukowana woda elektrolityczna niszczy komórkowe reaktywne formy tlenu i tłumi pęknięcia DNA u Bakterii. Badaliśmy efektywność elektrolitycznej wody redukowanej w zwiększeniu odporności na stres oksydacyjny in vitro i in vivo. Oksydacyjne szkody w ludzkich limfocytach były znacznie tłumione przez wodę redukcyjną poprzez zmniejszenie poziomu reaktywnych form tlenu w komórkach. Wzrost Caenorhabditis elegans w medium sporządzonym z wody redukowanej wpłynął na zwiększenie się odporności na stres oksydacyjny wywołany parakwatem. Zauważyliśmy także wpływ wody redukowanej na inne czynniki powodujące stres, w tym oparzenia i naświetlanie promieniami UV w C. elegans. Te danne wskazują na mocny efekt antyoksydacyjny wody zredukowanej dzięki niszczeniu wolnych rodników i po raz pierwszy wskazują że woda redukowana potrafi zwiększyć tolerancję na temeperatury i opór dla UV naświetlenia. Pozwala to twierdzić, że woda zredukowana może wpływać na odporność do różnych czynników stresujących.

Wyniki w skrócie

Jedna z teorii starzenia się twierdzi, że z powodu stresu oksydacyjnego szkody oksydacyjne dla DNA, proteinów, lipidów… akumulują się powodując starzenie się. Badania wykazały, że robaczki C. elegans w wodzie redukcyjnej przy pewnych warunkach żyją dłużej nawet o 41%. Praca ta wskazuje na potencjalne użycie wody zredukowanej, jako środku przeciw starzeniu, dzięki zmniejszaniu stresu oksydacyjnego.

17.

Elektrolityczna redukowana woda zmniejsza osłabienie erytrocytów wywołane hemodializą u pacjentów na ostatnich stadiach chorób nerek

Kilka zdań z artykułu

U pacjentów z podczas przewlekłej hemodializy zwiększa się podatność erytrocytów na hemolizę i zmniejsza się żywotność komórek. Badaliśmy czy elektrolitycznie redukowana woda jest w stanie łagodzić uszkodzenia erytrocytów wywołane przewlekłą hemodializą oraz niedokrwistość. 43 pacjenci poddawani hemodializie przez okres 6 miesięcy używali wody redukowanej. U pacjentów mierzyliśmy stres oksydacyjny we krwi i plazmie i inne parametry. Po hemodializie bez wody zredukowanej u pacjentów we krwi znacznie się zwiększała ilość reaktywnych form tlenu a zmniejszała się ilość przeciwutleniaczy… Podawanie pacjentom naturalnych przeciwutleniaczy (witaminy C, witaminy E i wody redukowanej) mocno łagodziły wpływ przewlekłej hemodializy. Woda zredukowana nie dawała jednak efektów pobocznych, gdy witamina c pobudzała skupianie się szczawianów.

Wyniki w skrócie

Można twierdzić, że podczas hemodializy dodatkowe używanie wody redukowanej jest mocno efektywne w łagodzeniu stresu oksydacyjnego wyzwanego przewlekłą hemodializą. Na to wskazuje peroksydacja lipidowa, hemoliza i nadmiar cytokin prozapalnych.

18.

Elektrolityczna redukowana woda niszczy aktywne formy tlenu i chroni DNA przed uszkodzeniami oksydacyjnymi

Kilka zdań z artykułu

Aktywne formy tlenu, inaczej zwane wolnymi rodnikami, są oskarżane w wywoływaniu obszernych uszkodzeń oksydacyjnych w biologicznych makrocząstkach. To wywołuje dużo chorób, także powoduje starzenie się organizmu. Idealnym niszczycielem aktywnego tlenu jest aktywny wodór. (Takie cząstki bez skutków ubocznych neutralizują jedne drugich). Aktywny wodór powstaje podczas elektrolizy wody obok katody. Woda obok katody wyróżnia się wysokim pH, niską zawartością rozpuszczonego tlenu, ekstremalnie wysoką zawartością rozpuszczonego wodoru cząsteczkowego i ekstremalnie ujemnym potencjałem redox. Woda redukowana, tak jak i większość przeciwutleniaczy całkowicie niszczy aktywne formy tlenu.

Wyniki w skrócie

Wyniki tego badania wskazują, że działanie podobne do dysmutazy ponadtlenkowej woda redukowana wykazuje dzięki rozpuszczonemu wodoru atomowemu. Potwierdzono także, że woda redukowana, tak samo jak kwas askorbinowy (witamina C) może niszczyć nadtlenek wodoru. Także potwierdzono, że woda redukowana tłumi pęknięcia pojedynczych nici DNA.

19.

Wodór zachowuje się jak medyczny przeciwutleniacz wyborowo niszcząc cytotoksyczne rodniki tlenowe

Kilka zdań z artykułu

Wolne rodniki zawsze występują w organizmie i pełnią ważną funkcję, ale do czasu zanim ich staje się za dużo. Zbędne wolne rodniki, z powodu tego, że są to cząstki bardzo agresywne zaczynają niszczyć zdrowe komórki…

Ostry stres oksydacyjny wywoływany niedokrwieniem reperfuzyjnym lub zapaleniem wywołuje poważne uszkodzenia tkanek. Ciągły stres oksydacyjny jest przyczyną wielu znanych chorób, w tym i chorób nowotworowych.  W badaniu tym pokażemy, że wodór ma potencjał, jako przeciwutleniacz w zapobiegawczym i leczniczym zastosowaniu. Wywołaliśmy ostry stres oksydacyjny u hodowanych komórek na 3 różne sposoby.

W modelu ze szczurami był wywoływany stres w mózgu poprzez niedokrwienie reperfuzyjne lub zapalenia. Zażycie wodoru zmniejszało porażenie mózgu poprzez buforowanie efektów stresu oksydacyjnego.

Wyniki w skrócie

Wyniki są zaskakujące. Wodór wyborowo niszczy najbardziej cytotoksyczne reaktywne formy tlenu, tym samym efektywnie chroniąc komórki. Wodór jednak nie reagował prawie z innymi wolnymi rodnikami, które mają działanie fizjologiczne, potrzebne organizmowi. Więc wodór może być efektywnie używany w terapii antyoksydacyjnej z powodu wyborowego niszczenia najbardziej cytotoksycznych rodników tlenowych.

20.

Działanie hamujące redukowanej wody elektrolitycznej na angiogenezę nowotworów

Kilka zdań z artykułu

Naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest kluczowym mediatorem w angiogenieze nowotworu. Komórki nowotworowe otrzymują większy stres oksydacyjny w porównaniu ze zdrowymi. Wiele badań wskazuje, że redox komórki jest powiązany z VEGF. Woda redukowana wytworzona podczas elektrolizy wody, obok katody ma wpływ na wartość VEGF…

Wyniki w skrócie

Biorąc ogólnie w tej pracy po raz pierwszy pokazaliśmy że zredukowana woda elektrolityczna może tłumić angiogenezę wywołaną A549 komórkami poprzez regulowanie nadtlenku wodoru i wartości VEGF.

21.

Obojętna, wodorem wzbogacona elektrolityczna woda dokonuje wyborowe zmniejszenie wzrostu klonów nowotworu w porównaniu do zdrowych komórek i jednocześnie hamuje inwazję nowotworu z wewnątrzkomórkową represją utleniaczu

Kilka zdań z artykułu

Zbadany został wpływ obojętnej wzbogaconej wodorem wody elektrolitycznej na komórki nowotworowe. Podczas badań w systemach bez komórek woda bogata w wodór zmniejszała ilość rodników wodorotlenowych. Dla badań wewnątrzkomórkowych wybrano komórki raka języka HSC-4. Ustalono, że obojętna woda elektrolityczna hamuje powstawanie nowych i rozwój powstałych kolonii takich komórek. Ponadto woda z wodorem hamowała pojawienie się włókna mięsaka…

Wyniki w skrócie

Wszystkie wyniki wskazują na to, że obojętna woda elektrolityczna wzbogacona wodorem może być prewencyjnie używana do wstrzymania rozwoju nowotworów.

22.

Wodór poprawia kontrolę glikemii podczas cukrzycy typu 1 w modelu ze zwierzętami w modelu wychwytu glukozy przez dostawanie się do mięśni szkieletowych

Kilka zdań z artykułu

Wodór działa jak terapeutyczny przeciwutleniacz. Jednakże, istnieje kilka artykułów na temat funkcji wodoru w innych formach w cukrzycy. Dlatego też, w niniejszym badaniu badaliśmy rolę wodoru w przenoszeniu glukozy. Badane były hodowane mysie komórki C2C12 i komórki ludzkie Hep – G2 in vitro, oraz 3 typy myszy z cukrzycą in vivo. Podczas używania wodoru znacznie wzrosły membrany mięśni szkieletowych GLUT4, błony znacznie poprawiły kontrolę glikemii… Długoterminowe doustne dawanie wodoru miało najmniejszy wpływ na otyłe insulinozależne myszy przy cukrzycy typu 2.

Wyniki w skrócie

Nasze badania wykazały, że wodór wywołuje efekty metaboliczne podobne do insuliny i może być nową terapeutyczną alternatywą dla insuliny przy cukrzycy typu 1. Wodór rozpuszczony w wodzie,  może być podawany doustnie.

23.

Aktywność elektrolitycznej utleniające wody przeciw Penicilium expansum w zawiesinie i na poranionych jabłkach

Kilka zdań z artykułu

Zarodniki Penicillium expansum,  to podstawowy organizm odpowiedzialny za występowanie patuliny w soku jabłkowym. Jabłka były opracowane wodą elektrolityczną utlenioną w postaci zawiesiny wodnej dla rannych jabłek.  Elektrolityczna woda oksydacyjna i 50% jej roztwór zmniejszyły populację sporów odpowiednio więcej niż na 4 i 2 jednostki logarytmiczne. Chociaż woda elektrolityczna nie dała zapobiec tworzeniu się zmian chorobowych na owocach wcześniej zaszczepionych P. expansum, to skażenia rannych jabłek z zbutwiałych owoców lub przezbezpośrednie dodanie zarodników symulatorowi zbiornika zrzutu został znacznie zredukowany. Elektrolityczna oksydacyjna woda ma zatempotencjał jako alternatywa dla środków dezynfekcyjnych takich jak chlor w kontrolowaniu zakażenia przez P. expansum jabłek podczas operacji transportu i przetwarzania.

Wyniki w skrócie

Elektrolityczna woda oksydacyjna ma duży potencjał w użyciu podczas dezynfekcji.

24.

Przeciw-cukrzycowe efekty wody zredukowanej w streptozotocyną wywołanej cukrzycy i genetycznie cukrzycowych myszach

Kilka zdań z artykułu

Stres oksydacyjny powstaje podczas cukrzycy i prawdopodobnie wpływa na dysfunkcję Beta komórek w trzustce z powodu, których powstaje cukrzyca. Wzrost ilości reaktywnych form tlenu (ROS) oraz zmniejszenie się przeciwutleniających mechanizmów organizmu prowadzi do zwiększenia się stresu oksydacyjnego podczas cukrzycy. Elektrolityczna woda zredukowana z możliwością niszczenia ROS może mieć potencjalny wpływ na cukrzycą chorujące zwierzęta, w modelu ze stresem oksydacyjnym. W tej pracy pokazane są dwa możliwe modele wpływu zredukowanej wody elektrolitycznej na zwierząt. Jedne badanie modelowało cukrzycę typu I, drugie badanie cukrzycę typu II.

Wyniki w skrócie

Używanie zredukowanej wody alkalicznej, jako wody pitnej znacząco zmniejszyło ilość glukozy we krwi i tolerancję glukozy przez organizm w obu modelach.

25.

Zmniejszenie stresu oksydacyjnego wywołanego hemodializą poprzez zredukowaną wodę elektrolityczną u pacjentów ostatniego stadium chorób nerek (ESRD).

Kilka zdań z artykułu

Podczas przewlekłych chorób nerek na ostatnich stadiach, robiąc zabiegi hemodializy mocno wzrasta ilość makrocząstek oksydacyjnych, co w konsekwencji może prowadzić do zdarzeń sercowo naczyniowych. Elektrolityczna woda zredukowana z możliwością niszczenia reaktywnych form tlenu (ROS) może mieć potencjalny wpływ na zmniejszanie stresu oksydacyjnego u ESRD pacjentów. Były badane wskaźniki oksydacyjne u pacjentów, w celu ustalenia wpływu zredukowanej wody elektrolitycznej na produkcję utleniających lipidów i protein.

Wyniki w skrócie

Użycie zredukowanej wody elektrolitycznej zmniejszyło ilość reaktywnych form tlenu, których ilość zwiększyła się po hemodializie, zminimalizowała oksydacyjne wskaźniki zapalne, i podczas miesięcznego kursu częściowo odnowiła stan antyoksydacyjny.

26.

Przeciwnowotworowy wpływ alkalicznej wody redukowanej

Kilka zdań z artykułu

Reaktywne formy tlenu (ROS) albo wolne rodniki są jedną z głównych przyczyn wywołujących oksydacyjne porażenia dla biologicznych makrocząstek. Te niestabilne ROS wywołują lub pogarszają stan wielu nieuleczalnych chorób takich jak nowotwory, choroby serca i naczyń krwionośnych, choroby neurodegeneracyjne oraz starzenie się.

„Komórkowe zamiatacze” rodników takie jak superoksydysmutaza, katalaza, peroksydaza glutationu są naturalnym systemem obronnym przeciw ROS. Zewnętrzną ochroną przeciw wolny rodnikom jest Witamina C i E, karoten, karotenoidy, niektóre minerały takie jak cynk i Selen… Dużo pracy włożone jest w poszukiwanie bezpiecznych naturalnych antyoksydantów.

Woda to 70 % organizmu. Woda dostaje się do każdej komórki w ciągu 30 min od wypicia. Przedostaje się bez problemów nawet przez barierę krwi i mózgu. Nie posiada przy tym praktycznie żadnego efektu ubocznego. Mogłaby być idealnym antyoksydantem.

Ostatnio udowodniono, że zredukowana woda elektrolityczna z wysokim pH  i ujemnym ORP wykazuje właściwości podobne do dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy, więc niszczy ROS i chroni DNA od zniszczeń wywoływanych wolnymi rodnikami in vitro.

Wyniki w skrócie

Wzrost nowotworów w grupie spożywającej alkaliczną wodę redukowaną znacząco się zmniejszył w porównaniu z grupą nieotrzymującą wody alkalicznej.

Długość życia w grupie zażywającej wodę alkaliczną była dłuższa niż w grupie bez wody alkalicznej.

27.

Przeciwutleniająca aktywność roztworu katodowego wyprodukowanego podczas elektrolizy z rozcieńczonego roztworu NaCl

Kilka zdań z artykułu

Właściwości katodowego roztworu wskazują na jego przeciwutleniający efekt przeciw lipidowej oksydacji. Została ustalona przeciwutleniająca efektywność katodowego roztworu przeciw DPPH rodnikom według metody „Tanaka i Nakagawa“.

Wyniki w skrócie

Przeciwutleniająca aktywność została odnotowana więc roztwór katodowy wytworzony podczas elektrolizy może być uważany za przeciwutleniacz.

28.

Porównanie elektrolitycznej wody oksydacyjnej z różnymi przeciwbakteryjnymi interwencjami w celu zmniejszenia Salmonelli w drobiu.

Kilka zdań z artykułu

Patogeny przenoszone drogą pokarmową w komórkach albo na powierzchni są lekko niszczone wodą oksydacyjną; jednak użycie wody przeciw patogenom wiązanym z drobiem nie było badane. W Badaniu została użyta woda oksydacyjna (zjonizowana woda kwasowa) o pH 2,6, ORP +1150 mV,…

Wyniki w skrócie

Niniejsze badanie wykazało, że elektrolityczna woda oksydacyjna  może zmniejszyć ilość salmonelli na drobiu po długim przechowywaniu w stanie zamrożonym.

29.

Wpływ zjonizowanej wody alkalicznej na reprodukcję, u szczurów ciężarnych i karmiących mlekiem

Kilka zdań z artykułu

Zjonizowana woda alkaliczna jest wytwarzana podczas elektrolizy. Urządzenia do jej wytworzenia są powszechnie dostępne. Ostatnio zjonizowana woda alkaliczna jest używana w Japonii, jako woda pitna, do gotowania, kawy i herbaty w koktajlach z wiski i sake. Uwagę zwraca się na zjonizowaną wodę alkaliczną w celu utrzymania alkaliczności w organizmie.

Zjonizowana woda alkaliczna podczas eksperymentu była podawana dla szczurów ciężarnych i karmiących. Badany był wzrost płodu i potomstwa.  Spożycie pokarmu i wody w grupie otrzymującej zjonizowana wode alkaliczną znacząco wzrosły. Masa ciała potomstwa zwiększyła się znacząco w porównaniu z drugą częścią czasu. W czasie laktacji polepszyły się wygląd włosów brzucha, erupcja górnych siekaczy, otwieranie powiek i inne poporodowe zmiany morfologiczne.

Wyniki w skrócie

Sugeruje się z wyników obserwacji, że zjonizowana woda alkaliczna ma znaczący biologiczny wpływ na poporodowy wzrost, jako że spożycie pokarmu oraz wody, a także wzrost masy ciała były obserwowane. Także poporodowy rozwój morfologiczny także był przyśpieszony.

30.

Wpływ wody elektrolitycznej na gojenie się ran

Kilka zdań z artykułu

Woda elektrolityczna różnego typu i wykonana podczas wielu różnych procesów jest używana w celu gojenia ran różnego pochodzenia. Badanie naprawione było na przyśpieszenie gojenia ran w pełnej grubości u szczurów. 6 różnych typów wody było wykonane i testowane.

Wyniki w skrócie

Jak wykazały badania, jak woda kwaśna wykonana w jonizatorze wody przyśpieszała gonie się ran w porównaniu z ultraczystą wodą. Woda alkaliczna wykazała nieistotny wpływ na gojenie się.

31.

Przedłużenie długości życia u Caenorhabditis elegans dzięki użyciu Elektrolitycznej Wody Redukowanej

Kilka zdań z artykułu

Redukowana woda elektrolityczna przyciąga dużo uwagi z powodu jej właściwosci terapeutycznych. W niniejszym studium sprawdzimy jak zredukowana woda elektrolityczna wpływa na długość życia Caenorhabditis elegans. Dzikie C. Elegans mają życie znacznie krótsze w strefie wodnej niż w konvencjonalnej strefie S. Jednakże te robaczki hodowane w zredukowanej wodzie elelktrolitycznej wydłużyły swe życie od 11 % do 41 %.

Wyniki w skrócie

Długość życia grupy robaczków w elektrolitycznej wodzie redukowanej była dłuższa niż grupy kontronej w wodzie neutralnej.

32.

Właściwości elektrolitycznej wody zredukowanej chroniące wątrobę przeciw uszkodzeniom wywołanym czterochlorkiem węgla u myszy.

Kilka zdań z artykułu

Udokumentowane świadectwa mówią o tym, że ROS (reaktywne formy tlenu) odgrywają kluczową rolę podczas chorób wątroby. Zostało udowodnione, że ROS, w tym superoksydy i rodniki hydroksylowe są mocno związane z intoksykacją poprzez czterochlorek węgla. Eksperymentalnie wywołany odzew u zwierząt na czterochlorek węgla jest praktycznie identyczny do marskości wątroby u ludzi.

Wiele studiów wskazało, że naturalne przeciwutleniacze są skuteczne w przeciwdziałaniu patologiom wątroby wywołanym stresem oksydacyjnym.

Myszy zostały losowo podzielone na kilka grup. Część z nich miało dostęp do zredukowanej wody elektrolitycznej, inna część nie.

Wyniki w skrócie

Czterochlorek węgla, sylimaryna i zredukowana woda elektrolityczna nie miały większego wpływu na masę ciała zwierząt. Jednak w grupach spożywających sylimarynę i zredukowaną wodę elektrolityczną w kombinacji z tetrachlorkiem węgla zmniejszył się wzrost wagi wątroby. Sugeruje to, że zredukowana woda elektryczna ma wpływ ochronny przeciw urażeniom wątroby przez czterochlorek węgla. Spożycie zredukowanej wody elektrolitycznej także zwiększyła poziom katalazy.

33.

Roztwór fizjologiczny bogaty w wodór zmniejsza uszkodzenia płuc wywołane reperfuzyjnym niedokrwieniem jelit i szczurów.

Kilka zdań z artykułu.

Niedokrwienie/uszkodzenie jelit może prowadzić do pośredniego uszkodzenia płuc i nawet wyzwać ostre dolegliwości oddechowe u pacjentów. Wolne rodniki są wciągnięte w przetlenianie tkanek i rozwój zestawu ostrej niewydolności oddechowej w patologicznym procesie reperfuzyjnego niedokrwienia jelit. Neutrofile  w płucach aktywowane przez reperfuzyjne niedokrwienie jelit mogą wytwarzać duże ilości reaktywnych form tlenu, które wywołują bezpośrednią szkodę dla DNA, proteinów i lipidów.

Ostatnio sugeruje się, że wodór, potencjalny niszczyciel wolnych rodników, selktywnie redukuje rodniki hydroksylowe, najbardziej cytotoksyczne z reaktywnych form tlenu, i efektywnie chroni przeciw uszkodzeniom tkanek takim jak przemijające niedokrwienie mózgu, niedokrwienie mózgu u noworodków…

Wyniki w skrócie

Studium te pokazuje, że roztwór fizjologiczny bogaty w wodór zmniejsza nasilenia uszkodzeń płuc w modelu ze szczurami.

34.

Suplementacja wody bogatej w wodór poprawia metabolizm lipidów i glukozy u pacjentów z 2 typem cukrzycy i osłabioną tolerancją glukozy

Kilka zdań z artykułu

Stres oksydacyjny jest wiązany z różnymi chorobami, w tym cukrzyca, nadciśnienie, i miażdżyca. Z tego powodu zbadaliśmy wpływ na pacjentów z 2 typem cukrzycy i osłabioną tolerancją glukozy.

Wyniki w skrócie

Ustalono, że konsumpcja wody bogatej w wodór zmniejsza ilość LDL (zły cholesterol). Inna obserwacja jest taka, że spożywanie wody bogatej w wodór u 4 z 6 pacjentów znormalizowała tolerancję glukozy. Także widoczne że spożycie wody bogatej w wodór przyczyniło się do poprawy odporności na insulinę.

35.

Tłumiący wpływ elektrolitycznej wody redukowanej na wywoływanie apoptozy alloksanem podczas cukrzycy typu 1.

Kilka zdań z artykułu

Elektrolityczna woda redukowana, która jest w stanie niszczyć reaktywne formy tlenu, przyciąga sporo uwagi, bo wykazuje zwiększoną efektywność przeciw kilku typom chorób w tym cukrzycy. Alloksan wytwarza reaktywne formy tlenu i wywołuje cukrzycę 1 typu w eksperymencie ze zwierzętami przez niepowstrzymane szkody oksydacyjne dla komórek beta wytwarzających insulinę.

Wyniki w skrócie

Pokazaliśmy, że zredukowana woda elektrolityczna zmniejsza fragmentację DNA, którą wywołuje alloksan i chroni wytwarzanie się komórek Beta. Wyniki te wskazują, że zredukowana woda alkaliczna może pomóc zapobiegać apoptozie komórek Beta oraz pojawianiu się symptomów cukrzycy typu 1.

36.

Neuroochronny efekt zredukowanej wody elektrolitycznej i model z wodą posiadającą wodór molekularny i nanocząstki platyny.

Kilka zdań z artykułu

Mózg ludzki jest największym spożywcą energii w ciele. Chociaż stanowi zaledwie 2% ciała, to zużywa 20 % tlenu i 25 % glukozy. Z tego powodu mózg jest najbardziej podatny na ROS (reaktywne formy tlenu).  Stres oksydacyjny jest wiązany z całym spektrum chorób takich jak Alzhaimer, Parkinson itd.

Wyniki w skrócie

Elektrolityczna woda redukowana (ERW) znacząco zmniejszyła śmiertelność komórek wywołanych działaniem nadtlenku wodoru. ERW także niszczyła Reaktywne formy tlenu w płynie komórkowym i zmniejszała ich wpływ na membrany mitochondrii.

37.

Elektrolityczna i naturalna woda redukowana wykazuje właściwości insulinopodobne podczas poboru glukozy do komórek mięśni i adipocytów.

Kilka zdań z artykułu

Podczas cukrzycy 2 typu, jest jasne, że ROS (reaktywne formy tlenu) zmniejszają pobór glukozy. Pokazaliśmy, że ERW (zredukowana woda elektrolityczna) niszczy ROS i chroni DNA od uszkodzeń wywoływanych stresem oksydacyjnym. Odkryliśmy, że ERW niszczy ROS insulino-odpowiedzialnych  L6 miotubulach …

Wyniki w skrócie

Wyniki wskazują, że elektrolityczna woda redukowana może być pomocna podczas insulino niezależnej cukrzycy typu 2.

38.

Zwiększona indukcja szkód mitochondrialnych i apoptozy w ludzkich komórkach leukemii HL-60 pod wpływem zredukowanej wody elektrolitycznej i glutationu.

Kilka zdań z artykułu

Elektrolityczna woda zredukowana jest wodą o zwiększonej wartości pH i o wiele mniejszej wartości potencjału utleniania redukcji. W Tajwanie wciąż więcej ludzi używa zredukowanej wody elektrolitycznej jako modnego źródła wody pitnej. W niniejszym studium sprawdziliśmy wpływ ERW na komórki leukemii LH-60.

Wyniki w skrócie

Elektrolityczna woda zredukowana udowodniła, że jest efektywnym niszczycielem wolnych rodników takich jak aniony superoksydu, rodniki hydroksylowe. Elektrolityczna woda zredukowana zmniejszyła ilość wyżywających komórek HL-60.

39.

Czy można cukrzycę leczyć wodą aktywowaną?

Kilka zdań z artykułu

Skąd pojawia się cukrzyca? Kiedy komórka nie jest w stanie przepuszczać glukozy, albo komórki trzustki nie produkują jej dostatecznie pojawia się cukrzyca. Według badań naukowca Diny Gittelman podczas użycia wody aktywowanej z ujemnym ORP wraz z minerałami aktywowanymi zostały osiągnięte bardzo pozytywne wyniki lecząc cukrzyce.

Wyniki w skrócie.

Symptomy kliniczne cukrzyków się polepszają. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na leki przeciw cukrzycy. Zmniejszyła się ilość cukru we krwi. Ulepszyło się samopoczucie i zdrowie ogólne. Poprawiły się wskaźniki ciśnienia krwi.

40.

Elektrolityczna, wodorem nasycona woda pitna wywołuje efekt antyoksydacyjny: Test pokarmowy  ze szczurami.

Kilka zdań z artykułu.

Nowy tym wody elektrolitycznej bogatej w wodór był wyprodukowany elektrolizatorem wody z wymieniaczem kationów. Zachodni styl odżywiana w Japonii zwiększył ilość lipidów peroksydacyjnych wytwarzających więcej aktywnych form tlenu. Takie zmiany wpłynęły na wzrost stresu oksydacyjnego, co z kolei wpływa na czas życia. W tym wypadku wskazane jest użycie antyoksydantów do zmniejszenia tego wpływu.

Wyniki w skrócie

Wyniki sugerują, że ta woda ma właściwości zmniejszające stres oksydacyjny.

41.

Przeciwutleniająca woda pomaga przy cukrzycy

Kilka zdań z artykułu

Woda wytworzona podczas elektrolizy oraz naturalne wody takie jak Hita Tenryosui w Japonii, Nordenau w Niemczech czy Tracote w Meksyku, które są znane z pomocy przy różnych chorobach są przeciwutleniające. Wpływa to na niszczenie ROS (reaktywnych form tlenu). Antyoksydacyjna woda nie tylko stymulowana wchłanianie glukozy u myszy z komórkami L6, ale także stymulowała wytwarzanie insuliny w komórkach trzustki i myszy z komórkami HIT-T15. Woda antyoksydacyjna poprawiała uszkodzenia w tolerancji cukru u myszy z cukrzycą typu 2.