Historia

Historia wody zjonizowanej sięga połowy wieku XX. Każde państwo znaczące wynalazki skrywało, trudno jest więc dokładnie określić, komu przypadają laury tego wynalazku.

Według jednej z wersji powstała w Taszkencie, jako emulsja do prac związanych z wierceniem podczas poszukiwania ropy i gazu. Dopiero później robotnicy zauważyli anomalne właściwości wody zjonizowanej.

Inna wersja twierdzi, że woda zjonizowana powstała w Japonii. W jej potwierdzenie mówi i fakt, że w Japonii istnieje długa tradycja używania zjonizowanej wody alkalicznej. Już kilka dziesięcioleci jonizatory wody są używane w placówkach medycznych do leczenia najprzeróżniejszych chorób. Urządzenie te w Japonii i Korei południowej posiadają certyfikaty urządzeń medycznych. Z tych krajów pochodzi też przeważająca ilość artykułów i prac naukowych o zjonizowanej wodzie alkalicznej (tam nazywana jest zredukowaną wodą elektrolityczną).

O procesie

Wodę zjonizowaną wytwarza się przy pomocy jonizatorów wody. Woda zjonizowana może być alkaliczną (czasem bywa nazywana katolitem, wodą żywą albo zredukowaną wodą antyoksydacyjną, zredukowaną wodą elektrolityczną) lub kwasową (nazywana także anolitem, wodą martwą, wodą oksydacyjną), w zależności od tego, w której komorze jonizatora znajdowała się w czasie jonizacji. Woda zjonizowana alkaliczna i woda zjonizowana kwasowa mają całkiem odmienne właściwości i parametry fizyczne. Proces jonizacji wody jest podobny do procesu elektrolizy. Różnicę stanowią użyte materiały, kontrolowany proces, a także cel, w którym woda jest poddawana działaniu prądu. Wodę jonizuje się przepuszczając przez nią stały prąd elektryczny. To proces elektrolizy wody, podczas którego jonizowane są cząstki wody i cząstki substancji w niej rozpuszczonych. Podczas tego procesu, w wodzie rozpuszczone sole mineralne rozpadają się na jony metali alkalicznych (Wapń, Sód, Potas, Magnez…) posiadające dodatni ładunek i kwasowe resztki (Chlor, Siarka, Fosfor…) posiadające ujemny ładunek. Katoda w procesie elektrolizy przyciąga jony z ładunkiem dodatnim, a anoda – jony z ładunkiem ujemnym. Cząstki wody rozpadają się na jony hydroniowe i wodorowe, które są przyciągane do powstałych jonów alkalicznych i resztek kwasowych. Z tego powodu w naczyniu obok katody koncentrują się dodatnie jony metali alkalicznych i jony wodorotlenowe. W sekcji obok anody skupiają się ujemne jony chloru, siarki, fosforu,… oraz jony wodorowe.

 

Właściwości

Tak w oddzielnych sekcjach jonizatora powstaje woda alkaliczna i kwasowa. Zjonizowana woda alkaliczna posiada lekki ładunek elektryczny (ORP) – jest antyoksydantem, ma właściwości alkaliczne,  ma mniejsze napięcie powierzchniowe. Woda alkaliczna jest miękką, bezwonną wodą o smaku wody deszczowej. Jej właściwości:

Naturalny środek pobudzający.

Przeciwutleniacz (antyoksydant) naturalny.

Alkaliczne pH, pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Jest lekko wchłaniana, lekko nawadnia komórki, dostaje się do każdego zakamarku ciała, tak samo lekko wymywa zanieczyszczenia, toksyny.

Mniejsze napięcie powierzchniowe – pomocna przy zgęszczeniu krwi i innych problemach z tego wynikających.

Chroni zdrowe komórki, będąc antyoksydantem neutralizuje wolne rodniki, zmniejszając skutki ich działalności.

Przy codziennym użyciu jest pobudzana naturalna siła organizmu, jest wspomagany system odnowy organizmu, zmniejsza się zakwaszenie ciała, polepsza się samopoczucie. Zjonizowana woda kwasowa posiada dodatni ładunek elektryczny i ma właściwości kwasowe. Woda kwasowa ma kwaśny smak, zapach kwasu i chloru. Jej właściwości to:

Naturalny środek bakteriobójczy.

Mocny utleniacz (oksydant).

Ma właściwości antyseptyczne, antyalergiczne, przeciwzapalne.

Niszczy martwe i uszkodzone komórki oraz ciała obce.

Zwalcza różnorodne choroby, które są powodowane bakteriami itp.

Niszczy różnorodnych niszczycieli roślin, grzybki i inne organizmy powodujące choroby.

Niszczy bakterie i mikroorganizmy.

Woda kwasowa jest w większości przeznaczona dla użytku zewnętrznego: do dezynfekcji ran, odnowy naturalnej kwasowości skóry, dezynfekcji pomieszczeń, w ekologicznej gospodarce.

Woda zjonizowana alkaliczna i kwasowa uzyskiwane są w procesie jonizacji i przez pewien czas posiadają całkiem różne właściwości, które różnią się także od parametrów wody wodociągowej. To właściwie i jest przyczyną różnego sposobu użycia zjonizowanej wody kwasowej i alkalicznej.

Ciekawostka

Właściwości zjonizowanej wody alkalicznej i kwasowej są dość dobrze zbadane, tak jak i jej wpływ na organizm ludzki, co potwierdza nie mała ilość artykułów i prac naukowych, także wiele książek.

Uczeni w różnych krajach jednak mają całkiem odmienny pogląd na mechanizm działania tego płynu w organizmie.

Jedni akcentują zwiększone pH (Stąd nazwa zjonizowana woda alkaliczna), inni znaczące zmniejszenie się ORP – potencjału utleniania redukcji (stronnicy tej teorii używają nazwy woda zredukowana elektrolityczna), jeszcze inni zmianę struktury (woda mikroklasterowa) lub powstałe nowe substancje po procesie jonizacji. Z tego to powodu i wodę zjonizowaną w różnych krajach nazywają różnie w zależności od tego którzy uczeni mają większy dorobek. Jeszcze kilka przykładów: woda aktywowana, katolit – anolit, woda żywa – martwa, woda redykująca i utleniająca, woda bogata w aktywny wodór…

Jeszcze niedawno uważano, że najważniejszym parametrem nadającym wodzie zjonizowanej jej właściwości jest zmiana pH na alkaliczny. Najnowsze badania japońskie i koreańskie znajdują wciąż więcej potwierdzeń, że największy wpływ na właściwości, jakie ma zjonizowana woda alkaliczna daje fakt, że jest bardzo mocnym przeciwutleniaczem (tak jak np. witaminy C i E, karoten, flawonoidy). A te właściwości wodzie nadaje spora ilość rozpuszczonego wodoru (w innej literaturze używa się terminu wolne elektrony). Właśnie dlatego, wciąż częściej określając wodę alkaliczną używa się terminu zredukowana antyoksydacyjna woda elektrolityczna albo woda bogata w wodór.