Zjonizowana woda kwasowa

Zjonizowana woda kwasowa jest wytwarzana podczas elektrolizy obok anody i ma właściwości całkiem odmienne od zjonizowanej wody alkalicznej. Zjonizowana woda kwasowa ma kwasowy pH (poniżej 7) oraz dodatni potencjał utleniania redukcji (0…+1100 mV), który wskazuje na niedostatek elektronów. Te brakujące elektrony pobiera od mikroorganizmów, bakterii, grzybów i innych patogenów, w ten sposób je niszcząc.

W środowisku kwasowym mikroorganizmy nie mogą żyć i rozmnażać się, dlatego zjonizowaną wodę kwasową zaleca się używać zewnętrznie – w celach dezynfekcji. W odróżnieniu od preparatów chemicznych do tego przeznaczonych, jest całkowicie naturalna, dlatego nie powoduje alergii, ani nie podrażnia skóry.

Zjonizowana woda kwasowa otrzymana w procesie elektrolizy ma atest produktu biobójczego, wydany przez wileńskie centrum zdrowia publicznego.